Aktivnosti udruženja

Ribolovne dozvole

Poribljavanje

Ribočuvarska služba

Takmičenja

Akcije

Kontakt

Sportsko ribolovno udruženje Riba

Ulaz u 1 u kvantašku pijacu zgrada B3

76300 Bijeljina

Tel/fax: 055 250 100

Email: ribasrd@gmail.com

JIB : 4402340040002

Žiro račun: 567 343 27000112 05  Sber banka ad

                     551 029 00032140 13  Unicredit bank ad

Scroll to top

RIBOLOVNE DOZVOLE

 

 

Sportsko ribolovno udruženje Riba je sklapanjem Ugovora o upravljanju ribolovnom zonom sa nadležnim Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske ovlašteno da na području koje pokriva vrši prodaju ribolovnih dozvola za sportski ribolov.

 

Odluku o visini naknade (cijenama dozvola) po kategorijama donosi Vlada Republike Srpske.

 

 

 

PORIBLJAVANJE

 

Jedna od obaveznih aktivnosti udruženja koja proističe iz odredbi Zakona o ribarstvu i Ugovora o upravljanju ribolovnom zonom koje udruženje sklapa sa Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske je redovno godišnje poribljavanje ribolovnih voda kojima upravljamo.

Naše udruženje ovu aktivnost sprovodi kontinuirano i u skladu sa propisima uz obavezno uvjerenje o zdravstvenoj ispravnosti mlađi kojom poribljavamo naše ribolovne vode.

 

RIBOČUVARSKA SLUŽBA

 

Naše udruženje u sklopu ribočuvarske službe ima dva stalno zaposlena ribočuvara koji su za posao ribočuvara kvalifikovani polaganjem ribočuvarskih ispita i ispita za upravljanje plovilima.

Pored stalno zaposlenih ribočuvara udruženje ima i nekoliko ribočuvara volontera koji takođe imaju položene ribočuvarske ispite.

Ribočuvarska služba je opremljena vozilima – službenim automobilima i čamcima kao i svom potrebnom ličnom opremom za ribočuvare.

Redovnim kontrolama ribočuvarska služba preduzima sve raspoložive mjere u sprečavanju krivolova.

 

 

Ribočuvari


Rosić Mišo

Ribočuvar

Broj ribočuvarske značke: 062

Serijski broj: 062

 


Simeunović Sreten

Ribočuvar

Broj ribočuvarske značke: 082

Serijski broj: 082

 


Drobić Dalibor

Ribočuvar volonter

Broj ribočuvarske značke: 020

Serijski broj: 020

 


Jović Siniša

Ribočuvar volonter

Broj ribočuvarske značke: 019

Serijski broj: 019

 


 

TAKMIČENJA

Naše udruženje organizuje takmičenja po kategorijama u okviru društva. Pored ovih takmičenja članovi našeg udruženja učestvuju u takmičenjima koje organizju druga društva .

 

 

 

 

AKCIJE

Pored redovnih aktivnosti udruženja koje prositiču iz odredbi Zakona o ribarstvu naše udruženje kontinuirano sprovodi akcije u cilju propagiranja ribolovnog sporta, očuvanja ribljeg fonda i prirode uopšte kao i akcije humanitarnog karaktera.

Neke od redovnih akcija našeg udruženja su :

- Akcija čišćenja priobalja povodom Gradske akcija April mjesec čistoće
- Akcija promovisanja zaštite voda povodom Svjestskog dana voda
- Akcija Pecanjem protiv droge kojom se u osnovnim školama održavaju predavanja
- Humanitarna akcija pripreme obroka za korisnike Narodne kuhinje
- Akcija spaljivanja oduzetog pribora korištenog u krivolovu