Poziv na Prvenstvo Republike Srpske

POZIV

na

Prvenstvo Republike Srpske

u disciplini „Lov ribe sa hranilicom – FEEDER“ 2021

 

Prvenstvo Republike Srpske u disciplini „Lov ribe sa hranilicom – FEEDER“  održaće se u Bijeljini – Švapska ada 06. juna 2021. godine (nedelja) za kategoriju seniori. Takmičenje je ekipno i pojedinačno.

SATNICA TAKMIČENJA 06.06.2021. godine (nedelja)

Do 7 časova                 Prijava

U 7:15 časova              Otvaranje prvenstva

Od 7:15 do 7:30          Žrebanje

Od 7:30 do 8               Izlazak na stazu

Od 8 do 9                    Priprema

Od 9 do 14                  Takmičenje

Od 14 do 14:30           Vaganje ulova

U 15 časova                 Proglašenje rezultata

 

Takmičenje je ekipno a SRD koja nemaju ekipu mogu prijaviti i pojedince čiji će se rezultat bodovati kao pojedinačni. Pravo učešća imaju članice SRS RS.

Ekipe i pojedinici stiču pravo učešća na takmičenjima u organizaciji SRS BiH u ovoj takmičarskoj disciplini.

Trening je moguć do 17 časova 05. juna 2021. godine (subota) uz najavu domaćinu Đukić Miodragu 065/521/121. Sastav ribljeg fonda čine: babuška, šaran, som, deverika, bandar, smuđ, linjak. Smještaj ekipa moguć i na stazi (ponijeti svoju opremu za kamp).

Uz prijavu ekipa dostaviti i prijavu za polaganje sudijskih ispita (ako ima zainteresovanih)  koji će se održati poslije proglašenja (teorijski dio) a praktični dio u toku takmičenja. Iznos polaganja je 20 KM a uplata se vrši na žiro račun saveza 5620990000011843.

 

Takmičenje će provesti službena lica:

Delegat:                      Matković Đuro

Vrhovni sudija:            Aleksić Senka

Sekretar:                     Petrović Biljana

 

Prijava ekipa i takmičara obavezno na ovjerenoj prijavi od strane udruženja (može i preko e-maila) a takmičari su obavezni dati na uvid člansku kartu i ribolovnu dozvoju za 2021. godinu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top